… JavaScript, ahogy eddig nem volt …

Privát tulajdonságok és metódusok Javascript objektumokban

Ha objektum-orientált nyelvekből érkeztél a javascript világába, amelyekben voltak nyilvános és privát metódusok, valószínűleg olyan programozási módhoz vagy szokva, amelyhez szükséges ezek megléte. Jó hír: nem kell lemondanod róluk.

Javascript belső funkciók, egységbezárás

A javascript egyik legnagyobb erőssége a bezárás (closure) és a belső funkciók. Ez azt jelenti, hogy még ha egy változó látókörét elhagyjuk is, a változó értéke megmarad, amíg még hivatkozunk rá valahol. Ennek a mondatnak a jobb megértéséhez tudnunk kell, hogy a javascript funkció-alapú látókörrel rendelkezik. Amikor egy változót deklarálunk egy funkción belül, az onnan [...]

Javascript változók és hatókörük

Mint a szülő programozási nyelvben, javascript-ben is használhatóak változók. Ezek a nevesített memóriaterületek tartalmazzák a program futása során használt értékeket. A hatékony használatukhoz azonban szükség van a bevezetésük módjának valamint a hatókörüknek a pontos ismeretére.

Javascript változók lehetséges értékei

Javascriptben a változók nem sok féle értéket vehetnek fel. Ezek lehetnek: szám, szöveg, boole, objektum, null, és undefined