… JavaScript, ahogy eddig nem volt …

Facebook regisztráció / oldal / applikáció

Jelenleg háromféleképpen lehet regisztrálni Facebookra, és mindegyik más-más lehetőségeket biztosít. Az alapvető lehetőségek megoszlanak mindhárom típus között: státusz megosztása, üzenetek küldése valamint képek és egyéb tartalmak beküldése az egyéni üzenőfalra. A különbségek a haladó jellegű lehetőségekben jelentkeznek.

Javascript belső funkciók, egységbezárás

A javascript egyik legnagyobb erőssége a bezárás (closure) és a belső funkciók. Ez azt jelenti, hogy még ha egy változó látókörét elhagyjuk is, a változó értéke megmarad, amíg még hivatkozunk rá valahol. Ennek a mondatnak a jobb megértéséhez tudnunk kell, hogy a javascript funkció-alapú látókörrel rendelkezik. Amikor egy változót deklarálunk egy funkción belül, az onnan [...]

Javascript változók és hatókörük

Mint a szülő programozási nyelvben, javascript-ben is használhatóak változók. Ezek a nevesített memóriaterületek tartalmazzák a program futása során használt értékeket. A hatékony használatukhoz azonban szükség van a bevezetésük módjának valamint a hatókörüknek a pontos ismeretére.

Javascript változók lehetséges értékei

Javascriptben a változók nem sok féle értéket vehetnek fel. Ezek lehetnek: szám, szöveg, boole, objektum, null, és undefined